Store fiskeeventyr

Du kan fiske både i Lågen og i Dovrefjell og Grimsdalen statsalmenning.

Fiske i Lågen

I Lågen finner du spennende fiskeopplevelser etter ørret og harr både for den kresne fluefiskeren så vel som markfiskeren. Sone 6 inneholder både roligere og hardere strømstrekninger.

Fiske i Dovrefjell og Grimsdalen statsalmenning

Dovre fjellstyre forvalter fiske i ca 40 fiskevatn (7800 daa vannareal) og 170 km elvestrekninger. Du får kjøpt fiskekort som gjelder på all statsgrunn i Dovre samt de to private vatna Ryddølstjønn og Langtjønn. Ved en del av vatna er det lagt ut båter som kan leies eller lånes under fisket. Ved Vålåsjøen kan rullestolbrukere fiske fra 2 forskjellige brygger.

Det selges også et fellesfiskekort for fjellområdet Snøhetta. Snøhetta fellesfiskekort er et tilbud som omfatter flere kommuner i Snøhettaområdet i alt 3314 km2.  Fiskekortet gjelder kun for stangfiske og skal medbringes under fisket. Barn og ungdom under 16 år fisker gratis. Med unntak av meitemark er det ikke tillatt å fiske med levende agn. Fiske er tillatt fra og med 1. juni til og med 10. september.  Dovre Fjellstyre disponerer totalt 14 båter på forskjellige vann i Grimsdal og Dovrefjell statsallmenninger.

Vi hjelper deg gjerne med fiskekort og deler villig våre beste fiskevann med deg.